საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონსულო მომსახურების მისაღებად წინასწარ უნდა ჩანიშნოთ ვიზიტი საკონსულოში ელექტრონული გვერდის geoconsul.gov.ge მეშვეობით.

საკონსულოში მობრძანდით ჩანიშნულ დროს. თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პასპორტი, პირადობის მოწმობა), საკონსულო მომსახურების მისაღებად საჭირო ყველა დოკუმენტი და მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი, რომელზეც მითითებული იქნება თქვენი სახელი/გვარი და საკონსულო მოქმედების შინაარსი (დოკუმენტების ჩამონათვალი, მოსაკრებლის რაოდენობა და საბანკო ანგარიშის ნომრები საკონსულო მოქმედებების მიხედვით იხილეთ ამავე ვებ გვერდზე).